30 lat minęło jak jeden dzień - XXX lecie wyścigów torowych w bytomiu

 

30 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ...               obraz_charty.jpg           ZKwP

Rok 2013 jest dla nas , charciarzy , rokiem jubileuszowym-Mija 30 lat wyścigów chartów torze w Bytomiu (obecny Stadion T.S. Szombierki ,Kiedyś GKS Szombierki).
Zaczęło się to w 1983 roku , kiedy to jeden z prekursorów charcich sportów w Polsce , już nie żyjący kol. Witold Waszkiewicz , członek Oddziału Bytom ZKwP , zorganizował na wspomnianym obiekcie pokazy wyścigów chartów.
Odbyły się one w ramach Krajowej Wystawy Psów Rasowych. Ścigały się wówczas Charty Afgańskie , był Greyhound , Chart Polski , Borzoj oraz kilka Whippetów z hodowli Pędziwiatr Marka Drela oraz Megi - Krzysztofa Czogały.
Następne wyścigi miały miejsce rok później: były to dwudniowe biegi chartów przy okazji Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych. Jak wspominają te pokazy ich uczestnicy i obserwatorzy , trybuny były pełne którzy nagradzali  biegające psy , entuzjastycznymi oklaskami.
Nie można nie wspomnieć o wieloletnim Przewodniczącym Zarządy Oddziału Bytom kol. Eryku Nowaku , Który od początku wyścigów chartów w Bytomiu wspierał charci sport, pomagając  finansowo w zakupie sprzętu i modernizacji sprzętu.
Od 1985 roku zawody- już pod nazwą Grand Prix Polski - Odbywały się w Bytomiu na stadionie Szmobierek corocznie , jako impreza towarzysząca wystawą psów  rasowych. Biegało się wtedy na dystansie ok.470 m , meta znajdowała się na wysokości głównej trybuny i trzeba było mieć dużo szczęścia , by zdobyć dobre miejsca do obserwacji zawodów.

W tamtych latach duży wkład pracy w organizację i przeprowadzenie zawodów wnieśli koledzy - Janusz Przeworczyk , Adam Zielony z Oddziału Bytom oraz Ewa Brzask-Makieła i Edward Iwancki z Oddziału Bielsko-Biała.

Rok 1997 to rok przełomowy dla toru wyścigów chartów na stadionie w Szombierkach : tor otrzymał homologację FCI , dostaliśmy kategorię „A” !! Od tego momentu wyścigi na tym obiekcie odbywają się na dystansie 280 m dla psów małych ras i 470 m dla psów dużych ras. Organizowane są dwa razy w roku : w maju Grand Prix Polski i we wrześniu Mistrzostwa Polski. Są to zawody Międzynarodowe z prawem do CACIL.
Przez te wszystkie lata na torze w Bytomiu zrobiło licencję wyścigową bardzo wiele psów. W 1983 roku uzyskało je 27 psów(Pierwsze to: Zazula Bitta i Aragon Amonea), w 1984 roku było ich już 46, A w następnych latach do 1987 roku - ponad 300. Od 1987 roku licencję FCI zrobiło  na naszym torze ponad 700 psów różnych ras.

Od wielu lat osobą bodaj najbardziej związaną z wyścigami chartów w Polsce jest kolega Andrzej Biliński z naszego Oddziału. To głównie dzięki jego zaangażowaniu i wysiłkom tor w Szombierkach uzyskał homologację FCI. Do 2011 roku był Komisarzem wyścigów, zaraził swoją pasją żonę Teresę i synów Grzegorza i Adama, którzy czynnie uczestniczyli i uczestniczą w organizacji wyścigów, na  bytomskim torze. Tutaj biegały także Jego świetne whippety Marco Polo z Hedvabi, Eryk z Hedvabi czy Batman Supersonik. Znają Go na torach w Słowacji, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, w Holandii, Belgii. Polskie wyścigi chartów za granicą nadal są kojarzone z Jego nazwiskiem.
Doświadczenie i wiedza Pana Andrzeja służą obecnie wszystkim charciarzom, pasjonatom wyścigów torowych i coursingów w Polsce, bowiem jest On Przewodniczącym Podkomisji ds. Wyścigów Chartów w Głównej Komisji Szkolenia Psów ZKwP, Której siedzibą jest Oddział w Bytomiu.

Nie ma dobrze prowadzonych zawodów bez sprawnego sekretariatu. Tę trudną sztukę do perfekcji opanowały dwie panie: Teresa Bilińska i Janina Sienkiewicz. Przez wiele lat wkładały w to bardzo wiele wysiłku, żeby wyścigi przebiegały bez zakłóceń. Wspomnieć trzeba, że świetnie spisywały się na torze psy pani Janiny: borzoja Santana Ze Sfory Carycy, greyhound Al Capone Leyton i whippet Kronos Pagawa, który niedawno zakończył karierę wyścigową.

Nie byłoby wyścigów chartów na torze w Bytomiu, gdyby nie miłość do chartów, pasja i zaangażowanie członków oddziału Bytom. To oni kosztem swojego wolnego czasu dbali o sprzęt, mozolnie rozstawiali tor, pomagali jak mogli, aby wyścigi trwały w lepszych i gorszych czasach.

Słowa podziękowania kierujemy do kierownictwa T.S. Szombierki, które znosi naszą obecność już 30 lat.

Tekst powstał na bazie wspomnień charciarzy, pamiętających czasy początków wyścigów torowych i dzięki uprzejmości Rejestratora Licencji w Polsce

                                                                                                                                              B.S.