INFORMACJE O NAJBLIŻSZYCH ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ BYTOM

 
race_05.2018.jpg
 

WYŚCIGI TOROWE / RACING - GRAND PRIX POLSKI 2018 - CACIL/CCWC

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

ORGANIZATOR

RODZAJ ZAWODÓW

RANGA

12.05.2018

BYTOM - SZOMBIERKI

O/BYTOM 

WYŚCIGI TOROWE / RACING

CACIL/CCWC

 

FORMULARZ
ON-LINE

ENTRY FORM
ON-LINE

LISTA
UCZESTNIKÓW
List of competitors 
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
O ZAWODACH
Detailed competition
information
WYMAGANE RZECZY
I DOKUMENTY
W DNIU ZAWODÓW
Required equipment
and documents during
the competition day
KONTAKT
MAPKA
DOJAZDOWA 
Contact
Map and address
OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO
Peyments and bank
 Account number
HOTELE
NOCLEGI
Accommondation

Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 • DATA ZAWODÓW / Date of competition - 12.05.2018 (sobota)

 • TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ / Entry form admission deadlinedo 06.05.2018 (niedziela) 

 • MIEJSCE ZAWODÓW / Place of competition - 41-907 Bytom (Szombierki), ul. Frycza Modrzewskiego 3, woj. śląskie, Polska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu - TS "SZOMBIERKI"

 • PRZYJMOWANIE PSÓW / Dogs admission - godz. 8.00 - 9.00

 • KONTROLA  WETERYNARYJNA / Veterinary check - godz. 8.00 - 9.00

 • ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW / Competition opening - godz. 10.00

 • KOMISARZ ZAWODÓW / Comissioner race - Renata Serafin, Małgorzata Adaś

 • SĘDZIOWIE/Competition judges:
                                                  sędzia startowy -
  Edward Iwanicki (PL)
                                                  sędzia mety -
   Vera Malatkowa (CZ), Maciej Lipiec (PL)
                                               

 • DYSTANS / Distance - 280 m - whippety i charciki włoskie
                                  470 m - pozostałe rasy
                                   280 m - whippets and Italian greyhounds, 470 m - large sighthound breeds 

 • OPŁATY / Payments
                 

               - zawody / competition race - 100 PLN (25 €)
               - drugi pies jednego właściciela - 90 PLN (20 €)
               - the second and each additional dog one owner - 90 PLN (20 €)

                - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (15 €)

                - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)

                - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 100 PLN (25 €)
                - farewell race with competition participation – payment same as competition 100 PLN (25€)
                - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                - farewell race without competition participation – free of charge

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy oraz za biegi licencyjne i biegi pokazowe. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez formularza zgłoszeniowego on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form
entry form on-line

Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich
There will be license trials and height measurments for whippets and italian greyhounds carried out during competition day


 
Uwagi / Notes:

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI wprowadzono m.in zmiany:
- charciki włoskie muszą biegać podczas zawodów w kagańcach, 
- wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB,
 
- W związku ze zmianami wprowadzonymi do Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów od 1 stycznia 2016 roku pomiarom podlegają również psy w klasie sprinter. Została oznaczona górna granica wzrostu dla sprinterów. Informacja szczegółowa będzie podana w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej www.wyscigi.zkwp.pl

According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:
- Italian Greyhounds are obliged to run in muzzles 
- CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided.Odpowiedzialność / Responsibility disclaimer:
 
Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.
  
Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog. 


 
Dogorama.jpg  Optima.jpg    tropidog.JPG    euro-met.jpg
 
rkodzieo_modny_drobiazg.jpg      Vitakraft.png       hotel_adria.jpg        orodek_jedziecki.jpg          Bieru.png      
 

czapka_dla_psa.jpg  barkcraft.jpgmodna_koza.jpg    Amirasanti.jpg